Gantman: ‘Leden Joodse gemeenschap in de val gelokt door UNIA’

In een vlammend opiniestuk haalt André Gantman scherp uit naar leden van de Joodse gemeenschap die zich volgens hem hebben laten misbruiken door UNIA. “Zij die gemeend hebben  de Joodse gemeenschap gemeend een dienst bewezen  te hebben moeten zich diep schamen.”

André Gantman

“Sedert maart dit jaar beroert Carnaval Aalst anno 2019 de Joodse gemeenschap wegens de  aanwezigheid van een ‘praalwagen’ met Joodse karikaturale poppen die rechtstreeks stammen uit het nazitijdperk.

N-VA burgemeester Bart de Wever reageerde als volgt  in Joods Actueel dd. 13 maart: “…deze  Joodse karikaturen zijn historisch enorm beladen. Ik begrijp de geschokte reacties  binnen de joodse gemeenschap en in het buitenland. Dit valt niet uit te leggen”.

Gisteren zijn niet gemandateerde leden van de joodse gemeenschap in de val gelokt door de Aalsterse voormalige Groen politica, UNIA-directeur Keytsman, en zijn met de ogen open in de valstrik getrapt.

Advertentie

Ik lees immers in het persbericht van UNIA dat de carnavalisten niet de intentie hadden te verwijzen naar nazipropaganda en dat het niet intentioneel de bedoeling was te beledigen.

Ik verneem dat carnavalisten haatmails en bedreigingen hebben gekregen wat niet aanvaardbaar is.

Maar hierover gaat het in het hoegenaamd niet. UNIA heeft geen enkele  morele bevoegdheid om te beslissen wat de Joodse gemeenschap krenkt of wat niet.

UNIA stelt dat tijdens het  carnaval in Aalst: “de negationismewet niet is overtreden’. In casu heeft deze wet hier niets, maar dan ook niets mee te maken. Het gaat erom te weten of de karikaturen al dan niet Jodenhaat kunnen aanwakkeren of niet.

Als Els Keytsman dat niet inziet, en niet  begrijpt wat de gevolgen kunnen zijn van dergelijke karikaturen, dan moet ze als directeur opstappen.

Zij heeft wat betreft het opkomen tegen jodenhaat een merkwaardig brokkenparcours afgelegd. Het volstaat te verwijzen naar de reactie na de veroordeling van anti-joodse activisten door de correctionele rechtbank van Antwerpen: waar UNIA gewag maakte van ‘kromspraak’

Als lid van de joodse gemeenschap voel ik mij niet en ben ik  ook niet gebonden door de verklaring van UNIA.  Zij die meenden de Joodse gemeenschap een dienst te hebben bewezen moeten zich diep schamen.”