Google zet Dode Zeerollen online

Verschillende Dode Zeerollen zijn vanaf nu online te raadplegen. Google hielp het Israëlmuseum in Jeruzalem bij het scannen in ultrahoge resolutie van de oude teksten. Zowel amateurs als professionele onderzoekers hebben nu toegang tot de beelden van 1.200 megapixel.

Tot nu toe werden vijf rollen gedigitaliseerd, waaronder de Tempelrol en de boekrol met de integrale tekst van Jesaja.

Ardon Bar-Hama, beroemd als fotograaf van antieke objecten gebruikte speciale flitsers zonder ultravioletlicht op 1/4.000ste van een seconde. Deze bijzonder korte belichtingstijd, veel korter dan traditionele flitsers is bedoeld om de lichtgevoelige rollen van beschadiging te vrijwaren.

De Dode Zeerollen werden ontdekt tussen 1947 en 1956 in elf grotten aan de kust van de Dode Zee, ten oosten van Jeruzalem, nabij het plaatsje Qumram. De rollen bevatten vele Bijbelse teksten maar ook seculiere geschriften die een zicht werpen op het dagelijks leven in de eerste en tweede eeuw van onze tijdrekening.

Advertentie

De teksten werden op papyrus of perkament geschreven. In veel gevallen bleven slechts fragmenten over.

Online zijn nu volgende rollen te bezichtigen:
– de Tempelrol: hierin staan de bouwplannen voor de tempel en voorschriften over de werking van de tempel.
– de Oorlogsrol: een van de oudst gevonden rollen. Een verslag van een oorlog waarin de aartsengel Michaël met de “zonen van het licht” ten strijde trekt tegen de “zonen van de duisternis”.
– de rol met de Gemeenschapsregel: in de rol staat de leefregel van “de gemeenschap” neergepend. Algemeen wordt aangenomen dat met “de gemeenschap” de Joodse secte van de Essenen wordt bedoeld.
– de Jesajarol: het best bewaarde van alle Bijbelse rollen. Het bevat de Hebreeuwse tekst van het boek Jesaja, een van de grote profeten.
– een rol met commentaar op de kleine profeet Habakuk. De rol becomentarieert de eerste twee hoofdstukken van deze profeet.

Google hielp in het verleden al mee met het digitaliseren van historische documenten. Via het Art Project werden vele klassieke schilderijen van over gans de wereld in hoge resolutie verzameld. Ook bij de digitalisering van documenten van het Yad Vashem Holocaustmuseum in Jeruzalem droeg Google zijn steentje bij.

Recent kreeg de firma echter tegenwind bij zijn plannen om zowat alle boeken ter wereld te scannen. Een groep schrijvers uit het Verenigd Koninkrijk, Australië en Canada nam juridische stappen tegen vijf Amerikaanse universiteiten die aan een online verzameling werkten van door Google gescande teksten. Het betreft echter “orphaned works”, boeken die niet meer herdrukt worden en waarvan de auteurs niet meer opgespoord kunnen worden.

Google betaalde eerder al 125 miljoen dollar als minnelijke schikking aan de Amerikaanse schrijversvereniging voor schending van copyright.

De link voor de Dode Zeerollen online: dss.collections.imj.org.il