Israëlische leraar wil fly-in naar Syrië organiseren

Een spontane beweging, op gang getrokken door de 29-jarige Israëlische activist en leraar, zoekt later deze maand een fly-in naar Damascus International Airport te organiseren. De beweging hoopt daarmee een internationale actie op gang te trekken tegen de crisis in Syrië die al meer dan 10.000 mensenlevens eiste. Vorige maand poogden internationale organisaties een fly-in te organiseren naar Israël, maar nu het over Syrië gaat blijven ze op de vlakte.

De beweging is het geesteskind van Yovav Kalifon die er zich van bewust is dat zo’n initiatief sturen vanuit de Joodse staat Israël niet voor de hand liggend is. Syrië is immers sinds lang formeel in staat van oorlog met Israël. Hij hoopt dat zijn idee zal opgepikt worden door individuen en NGO’s buiten Israël.

Sinds dinsdag 1 mei hebben reeds 32 Israëli’s, Amerikanen en Europeanen ingetekend op de fly-in Facebookpagina. Kalifon beseft samen met de andere deelnemers dat een groot aantal activisten nodig is om het project succesvol te laten zijn. Niettemin is hij er van overtuigd dat iemand de eerste stap moet zetten en hoopt hij op internationale aandacht.

“Aangezien er momenteel zeer weinig journalisten en VN-waarnemers in Syrië zijn moet een internationale beweging een duidelijke boodschap geven aan Syrië dat de wereld nauwlettend toekijkt”, aldus Kalifon.

Advertentie

Wat hij in Israël kan doen is een bloedinzameling organiseren aan de verschillende Israëlische universiteiten en dit ingezamelde bloed via Jordanië naar Syrië overbrengen. Zo’n plan is nu in uitvoering.

In een post op de “Fly-in to Syria May 12”-Facebookpagina schrijft hij: “We moeten nu ageren. Of je in het Midden-Oosten woont of in Europa of elders, maak alsjeblief voorbereidingen om op 12 mei naar Syrië te reizen. Als je meeleeft met het trieste lot van de Syrische bevolking, wacht dan niet hulpeloos af tot ze oorlogsslachtoffer worden. Wacht niet op de Verenigde Naties om zinloze gesprekken aan te gaan met Assad. Wacht niet op een internationale interventiemacht die toch een veto zal krijgen in de Veiligheidsraad. Onderneem als burger actie om medeburgers zoals u en ik te helpen. Met jou hulp kunnen we de noodzakelijke internationale aandacht krijgen en zo een sprankeltje hoop geven aan de Syriërs die onder vuur liggen.”

Kalifon is niet de eerste Israëli die oproept tot solidariteit met de burgers aan de andere kant van de noordelijke grens. Op 31 maar protesteerden reeds honderdend Israëli”s in Tel Aviv tegen het aanhoudende geweld in Syrië. Zij spraken hun steun uit voor het lot van de Syrische bevolking en riepen op tot een ogenblikkelijke interventie om een einde te maken aan het 13 maanden durende conflict.

Ook de minister van Buitenlandse Zaken sprak enkele weken terug zijn bezorgdheid uit. “De Staat van het Joodse volk mag niet werkloos toezien als in een buurland wreedheden worden begaan en mensen alles verliezen wat ze bezitten.”, zei buitenlandminister Avigdor Lieberman al in maart.
“Ook al kan Israël niet rechtstreeks tussenbeide komen in een land waar het geen diplomatieke relaties mee onderhoudt, toch hebben we de morele plicht om op zijn minst humanitaire hulp aan te bieden en de wereld aan te manen om een einde aan de slachtingen te maken.”

Westerse en Arabische sancties en het staakt-het-vuren dat door de VN werd uitgeroepen hebben weinig tot niets uitgehaald om de gevechten te stoppen of om de regeringstroepen uit burgerzones terug te trekken.

Kalifon mag dan wel het initiatief hebben genomen tot een fly-in, hij hoopt dat een buitenlander of een buitenlandse organisatie zal opstaan die hem vervangt.

De Amerikaanse expat Ezra Waxman is van plan deel te nemen aan de fly-in. Hij benadrukt dat de boodschap er een moet zijn tegen alle geweld, zonder partij te kiezen voor deze of gene zijde.

Advertentie

“De fly-in is een kans om Assad te tonen dat de wereld niet onbewogen toeziet terwijl onschuldige mensen in Syrië dagelijks worden vermoord.”, aldus Waxman.

“Het is ondenkbaar dat Assad buitenlanders zal aanpakken op dezelfde manier als waarop hij zijn eigen bevolking uitmoordt.”, argumenteerde hij. “Het Syrische bewind zal geen andere keuze hebben dan de situatie op een geweldloze manier aan te pakken.”