Joodse Centrale krijgt burgemeester en minister over de vloer

In gezelschap van minister van Werk, Monica Deconinck, bezocht burgemeester Patrick Janssens vorige maand “de Centrale”. Voluit heet deze 91-jarige hulporganisatie Koninklijke Vereniging voor Joodse Weldadigheid.

Joods Actueel vroeg naar het waarom van dit bezoek aan Bart Govaert, de woordvoerder van de burgemeester. Die liet weten dat de ontmoeting met de leden van de Centrale er kwam op uitnodiging van de vereniging. “Daar ging de burgemeester graag op in want hij wil goed geïnformeerd zijn over het werk van deze belangrijke organisatie. Hij was onder de indruk van de belangeloze inzet van de vereniging en de manier waarop die op zoveel verschillende terreinen werkzaam is om de nood van de Joodse hulpbehoevenden te lenigen”.

Directeur Alexander Zanzer merkte in een reactie aan Joods Actueel op dat de ontmoeting in een buitengewoon hartelijke sfeer verliep en dat ze in alle sereniteit hun bekommernissen met de minister en de burgemeester konden delen. Vooral de fusie van een aantal diensten baart de Centrale zorgen omdat die een administratieve lastenverhoging betekent en bovendien de afstand tussen de hulpverlener en de hulpbehoevende vergroot en dat vinden ze bij de Centrale geen goede zaak.

Burgemeester Janssens en minister Monica Deconinck hadden bijzondere belangstelling voor het originele Jodenregister dat ze te zien kregen in de vergaderzaal van de Centrale.

Advertentie

“Oudere personen weten dat nog wel maar de meesten denken dat het Jodenregister zich in het Joods Museum van Deportatie en Verzet bevindt, maar die hebben de originelen aan ons ontleend en gedigitaliseerd. We hebben niet alleen het register dat we na de bevrijding van het Amerikaanse leger kregen maar ook het meubel met daarin alle fiches van Joden zoals zich dat op het toenmalige politiecommissariaat bevond, in ons bezit”, aldus directeur Zanzer, die er aan toevoegt: “We bewaren dit register in onze vergaderruimte. Langs de ene kant worden we eraan herinnerd hoe erg de gebeurtenissen waren tijdens WOII en dat helpt om andere problemen waarmee de gemeenschap krijgt af te rekenen te relativeren en langs de andere kant symboliseert het de noodzaak om altijd waakzaam en alert te blijven”.

Virtueel bezoek
Als u zelf ook een keer op bezoek wil bij de Centrale kan dat virtueel want de organisatie heeft een goed opgezette website waar allerlei informatie over haar activiteiten binnen handbereik ligt. “Vrijwilligerswerk is inherent aan de Joodse traditie”, zien we in een YouTubeclipje op de website en als we al de foto’s bekijken en de actuele berichten lezen komen we ook onder de indruk van de manier waarop dat vrijwilligerswerk bij de Centrale gestalte krijgt.

Voor wie graag leest staan de zestien laatste nummers van het tweemaandelijkse magazine Centrale in pdf-formaat online. In elke editie staan naast berichten over de werking van de organisatie ook een groot aantal  interessante artikelen over de meest uiteenlopende Joodse onderwerpen. Zo was er vorige maand ook een interview met minister-president Kris Peeters waar wij zelf uit geciteerd hebben in onze vorige editie.

www.centrale.be