Open VLD Antwerpen naar de kiezer met vier Joodse kandidaten

Annemie Turtelboom met haar nieuwe “Joodse ploeg” (foto John Moussiaux/ Joods Actueel)

De Antwerpse afdeling van de OpenVLD komt bij de volgende verkiezingen op met twee nieuwe kandidaten van Joodse afkomst, de 36-jarige Samuel Markowitz (districtslijst) en de pas 19-jarige Toby Fischler (provincielijst). Zo komt er op elke lijst een Joodse vertegenwoordiger. Claude Marinower staat 4de op de Gemeenteraadslijst.Op de lijsten in Antwerpen treffen we ook de 65-jarige Micheline Warschitzky aan (17e plaats district en 31e plaats gemeenteraad), zij deed bij de vorige verkiezingen ook al mee maar raakte niet verkozen.

Open VLD-lijsttrekster Annemie Turtelboom en huidig fractievoorzitter in de gemeenteraad, Claude Marinower, stelden afgelopen zondag tevreden de twee nieuwe Joodse kandidaten voor aan hoofdredacteur Michael Freilich van Joods Actueel.

Turtelboom komt met deze nieuwe kandidaten sterk uit de hoek in de battle for the Jewish vote. De kandidaten vertegenwoordigen zowel het religieuze als niet-religieuze segment van de Joodse gemeenschap. Hoofdredacteur Freilich had een kort gesprek met het voltallige ‘Joodse’ Open VLD-team die, vergezeld van minister Turtelboom, afgelopen zondagavond aanwezig waren op het galadiner van de Joodse Centrale. Beluister:

[audio: https://joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2012/09/VLD1.mp3]

“Vooral met het binnenhalen van Markowitz heeft de partij een goede zet gedaan”, aldus onze hoofdredacteur Michael Freilich.

Advertentie

“Met deze kandidaat hebben de orthodoxe Joden eindelijk een vertegenwoordiger bij de komende verkiezingen. Als je deze massa ‘en bloc’ weet te mobiliseren dan spreek je al snel enkele duizenden stemgerechtigden in het district Antwerpen aan.

Markowitz is goed gekend en goed geliefd bij zijn Joodse stadsgenoten. Dat komt vooral omdat de man de hoofd-coördinator is van de Antwerpse tak van Hatzoloh, en dat reeds meerdere jaren. Hatzoloh is de eigen spoeddienst binnen de Joodse gemeenschap die nauw samenwerkt met de lokale ziekenhuizen. Vandaag telt de organisatie tientallen vrijwilligers die allemaal getraind zijn als medisch hulpverlener en met hun gele scooters niet meer weg te denken zijn uit  het straatbeeld van Joods Antwerpen. Met een eigen dispatching unit heeft deze organisatie de voorbije tien jaar er vele duizenden interventies op zitten. Er zijn maar weinig Joodse families die nog nooit beroep deden op de snelle reponse van Hatzoloh.”

Michael Freilich, hoofdredacteur van Joods Actueel

ja_hatzoloh-1
Markowitz is de man achter Hatzoloh Antwerpen

Naast zijn vrijwilligerswerk is Markowitz ook actief in de Antwerpse diamantbuurt, niet als diamanthandelaar maar als reisorganisator. Wij stelden hem enkele vragen:

Wie is Samuel Markowitz: “Ik ben een geboren en getogen Antwerpenaar en mijn familie runt sinds drie generaties een reisbureau in de Hovenierstraat. Ik ben de enige praktiserend Joodse kandidaat bij deze verkiezingen en de religieuze Joden, toch een aanzienlijk deel van de Joodse Antwerpenaren, weten zich met mij verzekerd van een mogelijke vertegenwoordiging via mijn deelname aan de districtslijst van Antwerpen stad.

Is politiek een late roeping? “Neen want ik had al van in mijn schooltijd bijzonder veel belangstelling voor politiek. Dat ging zelfs zover dat ik als fotograaf aan de slag ging om zoveel mogelijk politici van allerlei gezindte voor mijn lens te krijgen. Ik zocht ze op tijdens de meest uiteenlopende gebeurtenissen maar steeds met de voorop gestelde bedoeling om daarna met hen een gesprek te kunnen aanknopen.

Op de vraag waarom hij bij Open VLD en niet elders zijn opwachting maakt luidt het vastberaden: “Open Vld is mijn natuurlijke biotoop. Ik beschouw dat sinds jaar en dag als een partij van doeners. Geen woorden maar daden. Het is ook een partij die altijd al vriendschappelijk wist om te gaan met de Joodse gemeenschap. Vrienden en kennissen hebben mij aangeraden om in de politiek te stappen en het district is een eerste stap daarin, het is het bestuursniveau dat het kortst bij de burger kan staan en dat spreekt mij aan. Ik hoop dat ik daar veel kan betekenen voor alle inwoners van het district.

Advertentie

Ook de nieuwe ploeg met Karin Heremans en Eddy Baelemans, die ik goed ken vanuit mijn hulpverleningsactiviteiten en de andere Antwerpse partijleden zijn mensen met wie ik aan tafel wil zitten, het is nu een hechte groep mensen die weten waar ze naar toe willen.

Wie is Toby Fischler en waar staat hij voor ?

Het mag dan al verrassend zijn dat Toby Fischler plots opduikt op de kandidatenlijst voor de provincieraadsverkiezingen van Open VLD in Antwerpen, maar voor hem is dat naar eigen zeggen een vrij natuurlijk gegeven. De negentienjarige rechtenstudent – daarmee is hij wellicht de jongste kandidaat ooit op een provincieraadslijst – is immers actief als voorzitter van het Europese Jongerenparlement maar maakt ook deel uit van de stedelijke jeugdraad in Antwerpen en hij is verkozen als lid van de Vlaamse jeugdraad, een orgaan dat advies verstrekt aan de Vlaamse beleidsmakers.

Op de vraag waar hij rechten studeert luidt het antwoord: “In Antwerpen natuurlijk”. Opmerkzaam gemaakt op de chauvinistische ondertoon die wij in het resolute antwoord menen te ontwaren antwoordt hij lachend: “Wat wil je, ik ben geboren en getogen Antwerpenaar.

In elk geval zal de lijst van Annemie Turtelboom niet over een gebrek aan energie van hun nieuwe acoliet kunnen klagen want als we vragen naar de meerwaarde die hij vertegenwoordigt en waarom net bij Open VLD spettert het dynamisme van de jongeman werkelijk in het rond: “Wat mij aantrekt in Open VLD is het liberalisme. Dat mensen hun eigen lot in handen nemen en zelf verantwoordelijkheid dragen dat is mij totaal niet vreemd. Mijn eigen grootvader kwam tijdens de Holocaust in Cuba terecht en wist het toch te schoppen tot voorzitter van de Antwerpse diamantraad, dat is een voorbeeld niet alleen voor mij maar voor alle jongeren. (Nvdr wijlen Bram Fischler, was de legendarische voorzitter van de World Federation of Diamond Bourses, de Antwerpse Diamantbeurs en de Hoge Raad voor Diamant).

Dat is trouwens mijn echte motivatie: door mij verkiesbaar te stellen geef ik aan de Joodse jongeren de stem in het politieke kapittel waar ze recht op hebben. “Moest ik erin slagen om jongeren bekend te maken met de bestaande subsidiemogelijheden om hun projecten vorm te geven maar vooral ook als ze hun plannen met de nodige ondersteuning vanuit de provincie of stad op de meest verantwoordelijke en op een ondernemende manier tot een goed eind brengen dan is mijn inbreng geslaagd. Bovendien zal een aantal van hen daardoor ook zicht krijgen op het zelfstandig ondernemerschap en dat zou fantastisch zijn”.

“Ik wil vooral inzetten op het gebied van onderwijs, er is mij veel aangelegen dat onze jongeren durven te kiezen voor technisch onderwijs. Ook al is men wellicht minder vertrouwd met handenarbeid toch mag men een technisch diploma echt niet langer als minderwaardig beschouwen want het opent de deur naar tal van interessante jobs ondermeer in de havensector maar ook in de diamantsector zijn er nog steeds betrekkingen in de zogenaamde knelpuntberoepen die op invulling wachten: onze maatschappij heeft echt nood aan goed opgeleide technici in de breedste betekenis van het woord.

Ik begrijp ook dat de liefde van twee kanten moet komen maar ook daarvoor wil ik me inzetten want ik ben ervan overtuigd dat werknemers ook aan de specifieke noden van een minderheidsgroep willen tegemoet komen en dat er afspraken kunnen gemaakt worden over bijvoorbeeld zondagswerk in plaats van het werken op sabbat. We leven nu eenmaal in een land dat godsdienstvrijheid hoog in het vaandel voert en dat is trouwens nog een reden dat ik voor Open VLD opteer: “Ik zie dat nogal wat regelgeving en wetten de persoonlijke vrijheden van het individu uithollen en daarvoor is een belangrijke aanwezigheid van liberalen in het Antwerpse politieke landschap en ook elders gewoon pure noodszaak” aldus de bevlogen nieuwe kandidaat die zeer overtuigend uit de hoek weet te komen.