Open brief van Joodse leerkracht aan schepen Claude Marinower (open VLD)

Marinower is schepen van onderwijs in de bestuursploeg van burgemeester Bart De Wever (foto Donald Woodrow)
Marinower is schepen van onderwijs in de bestuursploeg van burgemeester Bart De Wever (foto: Donald Woodrow)

Onze redactie ontving een open brief gericht aan onderwijsschepen Claude Marinower (Open VLD). “Misschien”, schrijft afzendster Heleen Kopuit “helpt het als dit in Joods Actueel gepubliceerd wordt. 

Geachte heer Marinower,

Hierbij richt ik me tot u als schepen van Onderwijs en Rechtszaken omtrent de problematiek van de groep leraren levensbeschouwelijke vakken Israëlitische godsdienst. 

Het schooljaar begint telkens met Joodse feestdagen die gepaard gaan met een religieus werkverbod. Dit jaar was dat al vanaf de eerste week van september het geval. Onze leerlingen hebben recht op vrije dagen op de feestdagen maar wij als godsdienstleerkrachten zijn daarvoor afhankelijk van de goodwill van de inrichtende macht.

In enkele scholen vormt dit geen enkel probleem, in andere scholen wordt de toestemming geweigerd. Toch gaat omwille van onze religieuze principes geen enkele leerkracht op deze feestdagen werken. Sommigen melden zich ziek, sommigen worden onwettig afwezig gemeld terwijl anderen gewoon worden doorbetaald.

Advertentie

We beleven elk jaar slapeloze nachten voor het gevecht dat we telkens opnieuw moeten aangaan. Onze inspecteur onderneemt al jarenlang alles wat mogelijk is om een officiële regeling te verkrijgen. Helaas, het wordt enkel steeds ((erger??)) en onderwijsminister Pascal Smet is niet bereid om deze verzuchting te aanhoren.

Hopelijk kan u iets voor ons doen of weet u wie het kan. En misschien kan er dan ook iets gedaan worden voor universiteits- en hogeschoolstudenten die ook steeds geconfronteerd worden met een keuze tussen examens en religieuze verplichtingen.

Heleen Kopuit