Ongegeneerd negationisme van Antwerpse kunstschilder

EigenFoto
Vic Schlusmans

Vic Schlusmans is een zestigjarige marineschilder en woont in Antwerpen. Hij komt er openlijk voor uit dat de Holocaust “pure propaganda van de Joden is” en dat de gaskamers “een verzinsel van na de oorlog zijn”. Hoewel negationisme door de wet verboden is, verkondigt deze man al sinds jaar en dag ongestraft dergelijke negationistische onzin op het internet omdat niemand hierop reageert.

Dergelijke uitspraken van deze Antwerpse kunstschilder zijn al sinds 2013 terug te vinden op het internet. Hij noemt de Holocaust een “verzinsel dat Joden al zeventig jaar lang macht geeft”, de moord op het Joodse volk noemt hij “slecht gedocumenteerd” en de gaskamers “fake en nagebouwd.”

Afgelopen maand ontving Joods Actueel een e-mail van lezer Frank Peeters. Hij meldde ons dat negationistische uitspraken op de webforums van onder meer Knack geplaatst waren door een zekere Vic Schlusmans. Noch de forummoderator van Knack, noch het magazine, noch uitgeverij Roularta ondernamen hiertegen een afdoende actie nadat hij hen hiervan op de hoogte had gebracht.

De betrokken reacties zijn intussen verdwenen, maar werden zowel op 4 als 5 april minstens zes maal opnieuw geplaatst door de negationist. Met andere woorden, Knack laat de negationist herhaaldelijk toe strafrechtelijk vervolgbare feiten op haar forum te plaatsen. Nochtans waarschuwt de Knackwebsite dat het gebruikers die een ongepaste reactie achterlaten, voortaan onmiddellijk zal bannen.

Vic Schlusmans uit de Lange Leemstraat
Een reactie van Schlusmans op het forum van Knack (die nog op een online archief website te vinden is) luidde: “Toch vreemd dat men steeds denkt dat de holocaust zo geweldig gedocumenteerd is. Er is weinig of niets bekend over de holocaust. Buiten de namen van de mensen die weggevoerd zijn en stapels schoenen valiezen of brillen heeft men niet veel tastbaar materiaal. Neem nu de gaskamers, alle gaskamers die aan het publiek getoond worden zijn fake. Ze werden gebouwd na de oorlog. Er is geen enkele echte gaskamer te zien. Ook niet de blauwdrukken of de bouwplannen.”

Advertentie

Peeters voegde hier aan toe: “Vic Schlusman is een Antwerps kunstschilder. Ik kan me moeilijk voorstellen dat die man zich aan dergelijke strafbare feiten schuldig maakt”.

Daarop belden wij met Vic Schlusmans en lieten hem weten dat dergelijk proza gerelend onder zijn naam op het internet verschijnt. We vroegen hem wat hij daarvan vond en konden onze oren niet geloven toen de man met een aan waanzin grenzende gemoedereerdheid het volgende antwoordde: “Neen, neen, die uitspraken zijn van mij en ik heb dat wel degelijk zelf geplaatst”.

E-cops

Frank Peeters heeft vervolgens een klacht ingediend bij E-cops, de Computer Crime Unit van de federale politie. Daarover heeft hij tot zijn ergernis verder niets over vernomen. Aan onze redactie bezorgde hij een kopie van deze melding. Het interfederaal Gelijkekansencentrum reageerde ook niet. De laisser faire politiek van dit centrum met betrekking tot antisemitisme is ondertussen algemeen bekend. Blijkbaar bestaan er in België geen instanties die dergelijke ontoelaatbare uitspraken op het internet aanpakken.

Website van de kunstenaar: www.vic-schlusmans-marines.be