Joodse activisten plannen verstoring Holocaustherdenking

stolpersteineBrusselse activisten van het ADI (Agence Diasporique d’Information) geven te kennen dat ze aanstaande maandag het herdenkingsmoment voor de gedeporteerde Antwerpse Joden willen verstoren met een stil protest. Het ADI probeert met deze actie zijn ongenoegen te uiten dat er in de Scheldestad geen zogenaamde ‘struikelstenen’ werden geplaatst voor de slachtoffers van de Holocaust.

 In een persbericht laat Eric Picard, de activist van deze Franstalige Brusselse organisatie, weten dat zijn vereniging een protest wil uitvoeren tijdens de herdenking die het Forum der Joodse Organisaties (FJO) inricht om de herinnering aan Joden die tijdens het naziregime werden gedeporteerd levendig te houden. De Joodse koepelorganisatie organiseert dit herdenkingsmoment elk jaar en nodigt telkens een aantal belangrijke politici uit die in hun toespraken ingaan op de moord van zes miljoen Joden door het naziregime.

Het ADI ijvert al langer voor het plaatsen van struikelstenen in ons land. Deze ‘struikelstenen’ maken deel van een kunstproject van de Duitse Gunter Demnig waarbij een kassei in de grond wordt geplaatst voor het huis waar tijdens WOII een slachtoffer van de nazi’s woonde. Op een messingplaatje bovenop de steen komt naast de naam van het slachtoffer en zijn geboortedatum ook de datum waarop het slachtoffer werd gearresteerd en zijn deportatiegegevens.

De Wever

Het ADI speelt het spel op de man en probeert de schuld in de schoenen van Bart De Wever te schuiven maar de vraag van de joodse organisaties aan de stadsdiensten om geen struikelstenen te plaatsen dateert van voor diens aantreden als burgemeester. Het was voormalig burgemeester Patrick Janssens (sp.a) die de toestemming weigerde om deze stenen in Antwerpen te plaatsen , tot groot ongenoegen van de Franstalige Brusselaars van het ‘Agence Diasporique d’ Information’ van Eric Picard. Janssens gaf destijds zijn fiat niet omdat verschillende Joodse groeperingen in ons land niet bepaald voorstander waren van het project. Dat is ondermeer het geval voor de Stichting van het Jodendom van België die de restitutiegelden beheert, de vereniging van de voormalig ondergedoken Joodse kinderen en het Forum der Joodse organisaties. Belangrijke tegenargumenten in verband met de struikelstenen waren vooral de kostprijs die door de familie van het slachtoffer zelf dienen betaald te worden maar ook het feit dat stenen in het trottoir niet alleen letterlijk met de voeten getreden worden maar ook bespuwd of onder de hondenpoep kunnen geraken stoten velen tegen de borst. In Duitsland werden bovendien al struikelstenen voor overleden karnavalisten gelegd. In Nederland hebben meerdere steden genoeg van een struikelsteenkunstproject dat in werkelijkheid een zakelijke activiteit is geworden en hebben ze een eigen soort herdenkingsstenen ontworpen.

Advertentie

Het was de Vlaming Jan Hertogen, die voor het ADI zonder succes de onderhandelingen voerde met het Antwerpse stadsbestuur. Deze anti-Israëlactivist omschrijft zichzelf als militante aanhanger van Abou Jahjah en Karim Hassoun en laat weten samen met hen de krijtlijnen uit te zetten voor  Movement X.

Verzoenende taal vanop het Schoon Verdiep

De Antwerpse schepen Ludo Van Campenhout, die verantwoordelijk is voor het openbaar domein van de stad Antwerpen, heeft vorige maand al laten weten dat het ADI welkom is op zijn kabinet. Van Campenhout onderneemt daarmee een verzoenende poging om de zaken niet op de spits te drijven vooral ook omdat de stad een momument met de namen van alle Joden wil plaatsen in de buurt van het Centraal Station.

Ingetogen karakter niet vernielen

Het ADI kondigt aan maandagavond in stilte te manifesteren door met “struikelstenen in de hand” de plechtigheid aan de Belgiëlei bij te wonen. Raphaël Werner, de voorzitter van het Forum,  betreurt dat en laat in een brief aan de voorzitter van het ADI weten dat hij hoopt dat ze hierop terugkomen. “In een democratisch land staat het u vrij om deze actie uit te voeren maar u verstoort de sereniteit en bezoedelt de nagedachtenis van de slachtoffers” aldus Werner die verder schrijft  dat dit hartverscheurende resultaat van een dergelijke actie wel aandacht zal genereren maar het ADI vooral krachtig aanspoort om voor de eerste keer de herdenking bij te wonen “maar dan zonder struikelstenen”.