Joodse scholen slaken noodkreet over politiebewaking


Schoolbewaker getuigt: “als iemand slechte bedoelingen heeft zijn wij een vogel voor de kat”

De Joodse scholen in Antwerpen slaan een noodkreet over de drastische vermindering van de politiebewaking die zo’n jaar geleden werd ingevoerd. Met de recente aanslag in Toulouse is deze vraag opnieuw actueel geworden en hebben veertien Antwerpse Joodse scholen gezamenlijk een petitie overhandigd aan burgemeester Janssens. Omdat overleg op het kabinet van de burgemeester geen concrete maatregelen opleverde, wenden de Joodse instellingen zich nu tot minister van Binnenlandse Zaken, Milquet, ze vragen om structurele maatregelen.

“De bewaking van Joodse scholen werd sinds 9/11 flink verhoogd”, getuigt Jacky Belz, lid van het uitvoerend comité van de Jesode Hatoraschool. “Er stonden twee agenten voor de schoolpoort tijdens de drukke momenten, aan het begin van de dag, tijdens de middagpauze en aan het einde van de lessen”. Op deze ogenblikken staan er vaak honderden schoolkinderen, van kleuters tot tieners, voor de schoolpoort en dan is deze bewaking zeker nodig. In de jaren ’80 waren er drie dodelijke aanslagen tegen Joodse doelwitten waaronder eentje tegen een school in de Lamorinièrestraat.“Maar aan deze beveiliging kwam abrupt een halt, zo’n jaar geleden, nu maken de ouders en de school zich zorgen”.

POLITIE
Burgemeester Janssens wil zelf niet reageren en verwijst naar zijn politiediensten. Die nuanceren het verhaal. Woordvoerder Fons Bastiaenssens: “Wij hebben inderdaad onze beveiliging aangepast door voor een model te kiezen waarbij we patrouilles laten passeren langs alle Joodse scholen, zo kunnen potentiële terroristen geen exact patroon opvangen. We hebben geen capaciteit om voor elke Joodse school een agent te plaatsen, maar op deze manier komen ze wel allemaal aan bod”.

Maar met die verklaring nemen de veiligheidscoördinatoren van de Joodse gemeenschap geen genoegen. “Die patrouilles deugen niet, vaak komen ze niet eens langs. Ik begrijp dat je niet voor elke school een combi kan plaatsen maar doe dat tenminste voor de 3 scholen die meer dan 1.000 leerlingen tellen, zoals dat vroeger reeds het geval was”.

Advertentie

Een bewaker aan één van de scholen getuigt: “Als iemand slechte bedoelingen heeft zijn wij een vogel voor de kat, wij kunnen niets ondernemen. Al wat ik kan doen is zoveel mogelijk kinderen in de school krijgen en de deur op slot doen. Wachten tot de politie dan aankomt is te gek voor woorden. Luister naar mijn woorden, als de man uit Toulouse onze school had uitgepikt, dan waren we nu op weg naar de Joodse begraafplaats in Putte”.

Fons Bastiaenssens benadrukt dat deze zaak voor de politie “permanent onze aandacht heeft” en zegt dat er deze week zeker extra patrouilles werden ingezet, “maar wij doen dat op een discrete manier”.

De bewakingsagent vertelde tegen ons: “Soms zien we dat er een patrouille langskomt en dat de agenten uitstappen, we zijn daar dan zeer blij om maar in de meeste gevallen gaat het om verkeersagenten die boetes beginnen uit te schrijven voor de dubbel geparkeerde wagens van ouders die hun kroost komen brengen en ophalen, surrealistisch toch dat daar wél geld en middelen voor zijn”.

JANSSENS
Het probleem bestaat dus reeds een jaar en de Joodse scholen hebben de voorbije maanden verschillende malen contact opgenomen met de bevoegde instanties, zowel politie als stadsbestuur, maar zonder resultaat.

Na de aanslag in Toulouse, eerder deze week, besloten de 14 Antwerpse Joodse scholen een gezamenlijke brief naar de burgemeester te sturen. Er volgde gisteren een vergadering met de burgemeester en de politiecommissaris maar die leverde geen concrete resultaten op. Verder dan de belofte “om de zaak te analyseren en ons best te doen om tot een goede oplossing te komen”, kwam het niet. Daarop contacteerden Joodse instanties vandaag minister Milquet, bevoegd voor de politiediensten. Zij had eerder deze week opdracht gegeven om de waakzaamheid voor de Joodse scholen te verhogen.

In Brussel horen we een heel ander verhaal. De veiligheidscoördinator van de Joodse gemeenschap daar liet weten tegen Joods Actueel dat er bij hen “geen vermindering is in de politiepatrouilles voor Joodse scholen, en wat een geluk ook. Hier hebben we weldegelijk een statische politiepost voor de school bemand door twee agenten, aangevuld met een rondrijdende patrouille”.

Volgens een aanwezige op de vergadering verklaarde burgemeester Janssens dat het onmogelijk was om een combi te plaatsen voor elk van de 14 Joodse scholen. “En als ik dat wel zou doen dan zou een potentiële dader een niet-Joodse school uitpikken. Ik moet niet enkel de 14 Joodse scholen beveiligen, maar alle 200 scholen in deze stad”. Daarop repliceerde de Joodse veiligheidscoördinator dat vooral Joodse kinderen een doelwit waren van neo-nazi’s of extremistische moslims – iets wat bij een reguliere school niet het geval is.
STRUCTUREEL
Het OCAD, het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging van de FOD Binnenlandse Zaken, waarschuwde de ordediensten eerder al voor een verhoogde terreurdreiging tegen joodse doelwitten. Daarom rijst de vraag of de overheid geen structurele maatregelen kan nemen zoals instaan voor de kosten van een beveiligingsfirma, zoals in Nederland het geval is – tenminste voor de belangrijkste scholen met meer dan 1000 leerlingen.

Advertentie

Want de bewakers die nu voor de Joodse scholen staan blijken niet gewapend en moeten door de ouders privé worden betaald. Aan de tachkemonischool in Antwerpen werd deze week een beroep gedaan op een privé beveiligingsfirma. Maar die kosten lopen snel op. Het is aan de regering om in ons land vrij onderwijs in alle veiligheid te kunnen garanderen voor alle kinderen, dat kan door politie in te schakelen maar als dat niet lukt kan deze piste ook een oplossing bieden.