Reactie Joods Actueel n.a.v. uitspraken Maurice Sosnowski

Uit verschillende bronnen bereikte ons de informatie als zou CCOJB voorzitter Maurice Sosnowski zijn verklaring van maandag aan onze redactie thans afdoen als “een slip of the tongue, geuit tijdens een informeel gesprek”.

De redactie van Joods Actueel wenst dit formeel tegen te spreken. Wij vroegen een officieel standpunt aan het CCOJB en kregen hierop een schriftelijke repliek per SMS van de woordvoerster, Charlotte Gutman, met de vermelding, hierbij de reactie van Maurice Sosnowski.

Wij kunnen aannemen dat mensen in een emotionele bui uitspraken versturen die ze nadien betreuren, niets belet hen om die woorden nadien weer in te trekken.

Als pers vervullen wij een maatschappellijke rol en hebben we een verantwoordelijkheid naar onze lezers en de Joodse gemeenschap toe, om onze taak op een correcte manier te vervullen en dat wars van inmenging, censuur en zelfcensuur.

Advertentie

In onze volgende editie (4 juli) brengen wij trouwens een uitgebreid interview met Maurice Sosnowski over zijn visie en ideeën voor een betere samenwerking tussen Brussel/ Wallonië en Vlaanderen op Joods Vlak.

Hieronder het volledige SMS bericht: