Groot Europees onderzoek naar antisemitisme, uw mening telt!

Zoals u wellicht in de pers heeft kunnen lezen, voert de Europese Unie momenteel een onderzoek uit over antisemitisme in België. Ze wenst Joden over hun gedachten en ervaringen met betrekking tot antisemitisme te bevragen. Wij zouden u persoonlijk willen uitnodigen om deel te nemen aan het onderzoek door hier te klikken.


U krijgt waarschijnlijk vaker aanvragen tot deelname aan onderzoeken, maar wij zouden het echt op prijs stellen indien u aan dit specifieke onderzoek zou meedoen. De EU is van plan de gegevens te gebruiken om zijn toekomstig beleid uit te stippelen, en zal nationale overheden en Joodse gemeenschappen aanmoedigen om dit eveneens te doen. Dit onderzoek is uiterst belangrijk, en het is essentieel dat zo veel mogelijk Joden meedoen. Wij krijgen zelden de kans om echt mee te helpen om antisemitisme aanpakken – meedoen aan dit onderzoek is een unieke opportuniteit om dit wel te doen.

Naast het invullen van deze vragenlijst, zouden we het op prijs stellen indien u deze e-mail naar Joodse vrienden, familieleden en collega’s doorstuurt en hen aanmoedigt om ook deel te nemen aan het onderzoek.

Indien u betrokken bent bij een Joodse organisatie of vereniging en u het onderzoek onder de leden kan promoten, zouden wij eveneens uw hulp waarderen – gelieve gewoon deze e-mail door te sturen. Om deel te nemen moet men jood zijn, 16 jaar of ouder zijn en in één van de negen deelnemende landen wonen -België, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Italië, Letland, Roemenië, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

Hartelijk dank bij voorbaat voor uw hulp,

Advertentie

Institute for Jewish Policy Research (JPR) Academic Team:
Professor Eliezer Ben-Rafael (Tel Aviv University, Israël)
Professor Erik Cohen (Bar-Ilan University, Israël)
Professor Sergio DellaPergola (Hebrew University, Israël)
Professor Lars Dencik (Roskilde University, Denemarken)
Professor David Feldman (Birkbeck College, University of London, Engeland)
Dr Olaf Gloeckner (Moses Mendelssohn Zentrum, Duitsland)
Professor András Kovács (Central European University, Hongarije)
Dr Laura Staetsky (JPR)

Om meer over dit project te weten te komen kan u naar de website van
Institute for Jewish Policy Research (JPR)
of contact opnemen met
Judith Russell van het JPR (enkel in het Engels)