Joodse organisaties richten open brief aan Palestijnse president Abbas

Een poster voor de terugkeer van de Israëlische tieners (foto: Flash 90)
Een poster voor de terugkeer van de Israëlische tieners (foto: Flash 90)

Verschillende Joodse organisaties uit ons land hebben vandaag een open brief gestuurd aan de Belgische vertegenwoordiger van de Palestijnse president, Mahmoud Abbas, naar aanleiding van de ontvoering van drie Israëlische tieners.

Er wordt ook een manifestatie gepland voor woensdagavond 25/06/2014 om 18 uur aan het Schumanplein in Brussel. Dit gebeurt in samenwerking met enkele christelijke organisaties. Daarin zal niet alleen de spoedige terugkeer van de gekidnapte Israëlische jongeren worden gevraagd maar ook de vrijlating van de ontvoerde christelijke meisjes in Nigeria.

Ter attentie van De heer Mahmoud Abbas
Voorzitter van de Palestijnse Autoriteit, Ramallah
Via haar vertegenwoordiging in Brussel, Franklinstraat 111. 1040 Brussel

Mijnheer de Voorzitter,

De ontvoering, nabij Hebron, van drie Israëlische jongeren, Eyal Yifrah, Naftali Frenkel en Gilad Shaer heeft een storm van verontwaardiging veroorzaakt in de Joodse gemeenschap van België.

Advertentie

Het lijkt erop dat de daders van deze afschuwelijke daad deel uitmaken van Hamas of van de Al Aqsa Martelarenbrigade, een militiegroep direct verwant met de Fatah. Beide partijen zijn gelinkt aan uw regering. De Palestijnse Autoriteit is dus verantwoordelijk voor deze ontvoering.

Het Coordinatiecomité van de Joodse organisaties van België (CCJOB) en het FORUM der Joodse Organisaties dringen aan bij de Palestijnse Autoriteit om alle redelijke inspanningen te leveren om de drie jongeren zonder uitstel gezond en wel naar hun families terug te brengen.

Terwijl het een sine qua non is voor onze Gemeenschap dat enkel een prompte en onvoorwaardelijke hervatting aan de onderhandelingstafel waarachtige vrede zal bewerkstelligen en een definitief einde zal stellen aan het Israëlisch-Palestijns conflict, kan terzelfder tijd het geweld, waarvan deze ontvoering zulk een schandelijke illustratie is, nooit gerechtvaardigd worden.

Inmiddels tekenen wij met de meeste achting,

Voor het FORUM                                        Voor het CCJOB

Raphaël Werner                                          Maurice Sosnowski

Voorzitter                                                      Voorzitter