Joods Nieuwjaar: In boodschap van politici primeert aanpak antisemitisme

Cover van het Nieuwjaarsnummer van Joods Actueel

Van premier Michel tot de burgemeester van de stad Gent, met het Joods Nieuwjaar is het een traditie dat politici via het magazine Joods Actueel een boodschap aan de Joodse gemeenschap richten. Rosh Hasjana (Joods Nieuwjaar 5778) valt dit jaar op donderdag 21 en vrijdag 22 september. Opvallend is dat vooral het opkomend antisemitisme een terugkerend element is in deze boodschappen.

Enkele fragmenten leest u hier:

Federaal premier, Charles Michel:

In 2017 blijft het antisemitisme zowel in België als elders ter wereld sterk aanwezig. Sommige van onze medeburgers hebben er zelfs voor gekozen te emigreren omdat ze zich niet meer veilig voelden in hun eigen land. Deze realiteit moet vragen bij ons oproepen. Ons land wil en zal haatboodschappen nooit tolereren en zal niet toegeven aan de minste uiting van antisemitisme. Wanneer er in België een antisemitische daad wordt gepleegd, zijn het niet alleen de Joden die getroffen worden. Het is de hele Belgische maatschappij die wordt aangevallen. Dat is ook waarom mijn regering van de strijd tegen het antisemitisme een nationale zaak heeft gemaakt en waarom we hebben beslist om de veiligheid van de plaatsen waar Joden samenkomen, in het bijzonder scholen en synagogen, aanzienlijk op te drijven.

Voorzitter N-VA, Bart De Wever:

Advertentie

Ik ben me er terdege van bewust dat er een heropleving van antisemitisme is, net op het moment dat overheidsinstellingen belast met de bestrijding van racisme en vooroordelen hier niet krachtdadig genoeg tegen optreden. Dat op dit vlak de Joodse gemeenschap ernstig tekort wordt gedaan. Een maatschappij die antisemitisme de vrije loop laat, loopt gevaar.
Een democratie die zichzelf respecteert, mag geen enkel begrip tonen voor antisemitisme. Niet voor de brute, directe vorm; maar evenmin voor het verdoken antisemitisme dat zich kan verschuilen achter het debat over de Israëlisch-Palestijnse kwestie. Dat debat op zich is legitiem en past binnen een democratische cultuur, maar wordt steeds vaker gebruikt als verantwoording voor antisemitische opmerkingen of handelingen.

Voorzitter CD&V, Wouter Beke:

Eén ding is zeker: de strijd tegen antisemitisme is niet slechts een kwestie van fatsoen en solidariteit, maar een bestanddeel van wat onze samenleving samenhoudt. Ons land heeft de wetten die nodig zijn om antisemitische excessen te beteugelen. Het is aan ons om erop toe te zien dat de wetten toegepast worden en dat ons land zijn faam van tolerantie en van respect van de Joodse medeburger gaaf houdt.

Voorzitter Groen, Meyrem Almaci:

Het stemt mij triest als de Joodse gemeenschap opnieuw regelmatig wordt geconfronteerd met antisemitisme. Ik kan me maar al te goed voorstellen hoe moedeloos u dat soms moet stemmen en hoe ver weg termen als hoop en verbinding op dat moment lijken. Maar net op dat moment moeten we veerkracht tonen. Opstaan en verder doen met wat wij geloven dat goed is. Zonder ons te laten intimideren, zonder ons te laten verleiden tot iets dat naar wraak of vergelding ruikt. Elke dag kunnen we tonen dat het anders kan.

Voorzitter sp.a, John Crombez:

In het oppoken van tegenstellingen, onbehagen, angst en wantrouwen zit geen enkele toekomst. Enkel op basis van vertrouwen kunnen we samen stappen vooruit zetten. Daarom zal ik altijd en overal resoluut blijven kiezen voor een positief mensbeeld. Samen leven onder één dak lukt alleen met wederzijds respect voor elkaar en als iedereen de vrijheid heeft om zichzelf te zijn. Zonder je eigenheid of tradities daarom op te geven. De Joodse gemeenschap in België is al decennialang een betrouwbare partner in dat verhaal. Ik wil jullie daar, met het nieuwe jaar voor de deur, oprecht voor bedanken.

Advertentie

Voorzitter Open VLD, Gwendolyn Rutten:

De jaren van economische crisis liggen weliswaar achter ons, maar het wij-zij denken en radicalisering allerhande op het internationale toneel en ook in ons eigen land lijken terug van nooit weggeweest. Tegen zo’n achtergrond is verzuring vaak niet meer dan het logische gevolg. […] Omdat we allen deugd hebben aan het herstellen van de harmonie in de mens en in de gemeenschap heb ik niets dan bewondering voor de verbondenheid en de warme symboliek die van het Rosj Hasjana feest uitgaat.

De volledige boodschappen leest u in Joods Actueel