Joodse vzw brengt al acht jaar lang hoop in moeilijke dagen, Chai Lifeline

Bike-a-thon voor Chai Lifeline

Stel dat een kind of een ouder in een jong gezin geveld wordt door een levensbedreigende ziekte. Dan stort de wereld van het ene ogenblik op het andere in mekaar. Het gezin staat voor een slepende en moeilijke periode van in en uit het ziekenhuis, met veel stress en vragen. Slaat de therapie wel aan? Hoe zijn de uitslagen van de onderzoeken? Een dergelijke afschuwe-lijke nachtmerrie is helaas in sommige gezinnen de keiharde realiteit. Op dat moment stopt het gewone familiale leven. De bekommernis en de zorg voor de zieke trekken voortaan de volle aandacht en slorpen alle energie op. De rest komt op de tweede plaats. Zonder dat iemand er erg in heeft, hebben broertjes en zusjes vaak het gevoel bij niemand terecht te kunnen met hun vragen. Dat is het werkterrein van Chai Lifeline.

LIEVE SCHACHT

Deze Joodse non-profit organisatie ontstond in 1987 in de VS, maar is van daaruit onder leiding van Rav Scholar sindsdien ook in een aantal andere landen actief. In Antwerpen bestaat Chai Lifeline ondertussen al acht jaar.

Uitgenodigd voor een gesprek, ontmoet ik Debbie Aftergut, Zaza Finkelstein en Betty Maier, drie vrouwen van het comité – het vierde comitélid is Avi Maier – in het Chai Lifelinecentrum, midden in de Antwerpse Joodse buurt. Het is een knus en functioneel ingericht appartement, met centraal een grote tafel, waar huiswerkbegeleiding georganiseerd wordt, maar ook workshops, schilderateliers of spelletjesnamiddagen. Er is een bibliotheekkast met jeugdboeken en een ruimte waar, wie het nodig heeft, zich even kan afzonderen. De activiteiten zijn er ook voor de broertjes en de zusjes van het zieke kind.

Advertentie

De leden van het comité zijn aanwezig op kantoor want in de namiddag komt de bekende Joods-Amerikaanse zanger Benny Friedman optreden en er zijn pizza’s voor de kinderen. Ik word in het centrum rondgeleid en krijg een enthousiaste uitleg over de werking en de projecten die nog op stapel staan.

Joods Actueel: waar en wanneer is Chai Lifeline actief in Antwerpen?

“Wanneer iemand ons op de hoogte brengt dat er in zijn of haar familie een zware ziekte is, treden we in actie – dat gebeurt nooit uit eigen beweging. Op dat moment komt een family manager bij het gezin op bezoek en wordt de situatie besproken. Er wordt dan een passende oplossing bedacht en voorgesteld, want elk geval is anders. We werken hiervoor nauw samen in volle respect voor de wil van de ouders.”

“Wij hebben in de loop van de jaren het vertrouwen gewonnen van de Antwerpse Joodse gemeenschappen. Chai Lifeline steunt op dit moment een dertigtal families. Eén van de belangrijkste diensten is het systeem van Big Sister of Big Brother. Zij bekommeren zich om het ziek kindje, maar ook om de broertjes en zusjes. Als de ouders akkoord gaan, overnachten die Big Sisters / Big Brothers soms ook in het ziekenhuis met de patiënt, bijvoorbeeld op sabbat, zodat de ouders dat nog eens thuis in familiekring met de andere kinderen kunnen samen vieren. Deze Big Brother / Big Sister zijn minstens achttien jaar oud, ze worden gescreend en opgeleid en jaarlijks bijgeschoold. Ze kunnen ook altijd beroep doen op de knowhow van de Amerikaanse rabbijn Dr. Fox, een autoriteit op het vlak van klinische psychologie.”

Joods Actueel: Zijn jullie ook op andere terreinen actief?

“Wij treden ook op bij ernstige ongevallen. In dat geval gaan wij naar de school van de betrokkenen om er de klasgenoten te ondersteunen. Zij krijgen de gelegenheid om hun gevoelens te uiten. We bereiden de klas ook voor op de terugkomst van hun medeleerling. Want elk kind wil ‘normaal’ zijn, zich zoals de anderen voelen. We vertellen de leerlingen om niet rond het kind te gaan staan wanneer het pas terug naar school komt, om het niet met vragen te overspoelen.

En tot slot hebben wij ook een plaats in het crisisinterventieteam. Mocht er een terreurdaad gebeuren – God verhoede dat dit niet het geval is – dan wordt Chai Lifeline ook bij de opvang betrokken. In dat geval worden wij verwittigd door het hoofd van de Joodse veiligheidsdienst Shmira.”

Advertentie

Joods Actueel: Wij hadden iets gehoord van een project om de stress aan te pakken bij deze gezinnen. Hoe wordt dat betaald?

“Wij organiseren elk jaar een ‘spa’ voor de mama’s. Dat wordt door hen als zeer relaxerend ervaren, de stress wordt soms letterlijk weggemasseerd.”

“Doelstelling voor dit jaar, is te kunnen zorgen voor een Retreat in Engeland. Dat betekent een weekendje weg voor een viertal families, met wie Chai Lifeline ondertussen al acht jaar samenwerkt

De Bike-athlon, waarbij deelnemers een aantal gesponsorde kilometers fietsen, is onze belangrijkste activiteit om geld in te zamelen. Daarnaast hebben wij een aantal vaste sponsors die ons op bepaalde tijdstippen ondersteunen. Voor onze grote evenementen krijgen wij de hulp van het district Antwerpen, ook voor onze Chanoeka vieringen of Poerimfeesten.”

“Geven is krijgen”

 “Aangezien wij een groeiende organisatie zijn, is het evident dat onze vrijwilligers er veel tijd in steken. Maar we krijgen zo veel terug van de families. Als wij zien hoe gelukkig de moeders zijn die sjabbes thuis hebben kunnen vieren met het gezin, of hoe ze met een grote glimlach van de ‘spa’ terugkeren, geeft ons dat enorm veel voldoening. Hetzelfde als je deze namiddag de kinderen ziet zingen en dansen met de muziek en genieten van de pizza. Wij zeggen ook altijd aan de vrijwilligers: geven is krijgen. Je leert zoveel van die families en krijgt er zoveel respect en dankbaarheid van in de plaats. Ik ‘leef’ iedere dag van hen.”