Buitenland

De Joodse gemeenschap elders in de wereld, van Amerika tot Australië. Maar ook internationale politiek of evenementen met betrekking tot het Jodendom.

Een akelige verrassing voor de joodse gemeenschap in Rome. Tijdens de sjabbat ontvingen de synagoge en het joods museum …